Extensia universitare Satu-Mare

Programul de studii: ADMINISTRAŢIE PUBLICǍ                                                                                                                                     Anexa A.ID.2

Disciplina: PRACTICĂ PROFESIONALĂ 3                                                                                                                  

Anul de studii: III

Grupa: ID

Semestrul: II

CALENDARUL DISCIPLINEI

 

Perioada

Săptămâna

Activități tutoriale (AT)

Teme de control (TC)

Activități asistate (AA)

EVALUĂRI

Tema

Nr. ore

Tematica

 

Termen predare / Nr.ore

Activitatea

Nr. ore

Data

Tipul

(E/C/V)

Pregătire curentă

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

A1-Colectarea de informații de ordin general despre organizația/

instituția în cauză

 

 

 

 

24 ORE

 

 

MARTIE 2020

(0 % din nota finală)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

A2-Analizarea principalelor activități derulate de organizația/

instituția în cauză

 

 

 

 

 

24 ORE

 

 

 

APRILIE 2020

(0 % din nota finală)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

A3-Realizarea unei evaluări cu privire la serviciile oferite de organizația/

instituția în cauză

 

 

 

 

24 ORE

 

 

 

 

MAI 2020

(0 % din nota finală)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiune examene

1

Examen (prima data de examinare)

2

 

 

 

 

Mai 2020

C (100%)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Examen (a doua data de examinare)

 

 

 

 

 

Iunie 2020

C (100%)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs