It is a practical course in English for the first semester. It is meant for the students of Communication and Public Relations, both full-time and distance education, as well as for the students of Public administration, distance learning.

Este un curs practic de limba engleză pentru semestrul întâi. Acesta se adresează studenţilor de la specializarea Comunicare şi relaţii publice, învățământ la zi şi ID, precum şi studenţilor de la specializarea Administraţie publică, ID.