Este un curs care doreste sa-i familiarizeze pe studenti cu notiuni bde baza din domeniul audio video.

It is a practical course in English for the first semester. It is meant for the students of Communication and Public Relations, both full-time and distance education, as well as for the students of Public administration, distance learning.

Este un curs practic de limba engleză pentru semestrul întâi. Acesta se adresează studenţilor de la specializarea Comunicare şi relaţii publice, învățământ la zi şi ID, precum şi studenţilor de la specializarea Administraţie publică, ID.

Syllabus_Teorii_organizationale_Macarie_2022.pdfSyllabus_Teorii_organizationale_Macarie_2022.pdf

Seminarul  își propune să ofere suport studentului în aprofundarea conceptelor organizaționale din cadrul unui organism public și/sau privat. Pe parcursul primului semestru vom studia împreună partea empirică a acestei discipline, rezolvând în echipă mai multe aplicații practice. Obiectivul principal al seminarului este de a completa informația obținută la curs și de a utiliza noţiuni teoretice în analiza unor cazuri practice.

Pentru orice nelămuriri, mă puteți contacta la adresa de e-mail: marius.solcan@ubbcluj.ro