Cursul de drept administrativ presupune parcurgerea urmatoarelor capitole, si anume: Notiuni generale de drept administrativ, administratia publica centrala, administratia publica locala, forme juridice de activitate ale administratiei publice (teoria actului administrativ), functia si functionarul public, contenciosul administrativ. In primul capitol vor fi tracute in revista principalele concepte cu care operaza dreptul administrativ, de a caror insusire depine buna intelegere a continutului capitolelor urmatoare, fiind totodata o introducere in dreptul administrativ. In urmatorul capitol vor fi studiate modalitatile de organizare si functionare a administratiei centrale, iar in partea a doua a capitolului II fiind prezentat modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor locale autonome şi a relaţiilor ce se stabilesc între ele, a principiilor de organizare administrativă locală, fiind de asemenea discutate atributiile autoritatilor si procedurile de adoptare a actelor administrative de către aceste autorităţi. Ulterior, în cadrul cursului va fi prezentată analiza formelor juridice de activitate a autorităţilor administrative, astfel fiind detaliată teoria actului administrativ ca principală forma de activitate a autoritatilor administratiei publice (prezentate in capitolul anterior). În continuare, cursul dezbate problematica functiei publice si statutul functionarilor publici, ca resurse umane prin intermediul carora autoritatile publice isi realizeaza prerogativele. Ultimul capitol prezinta problematica contenciosului administrative sau a rezolvarii litigiilor care pot aparea intre administratie si administrati, ca modalitate de aparare la indemana cetatenilor.