Metodologia este procesul prin care sunt realizate inferenţe despre lumea reală. Acest curs îşi propune să prezinte şi să familiarizeze studenţii cu o serie de teorii, modele şi metode de colectare a datelor sociale şi să introducă noţiuni de bază de analiză şi intepretare a datelor.

Structura cursului, precum şi modalitatea de lucru în cadrul acestuia, sunt alese astfel încât să faciliteze interacţiunea dintre profesor şi studenti. Cursul va fi axat pe realizarea unor cercetări, având deci un caracter aplicat pronunţat, iar studenţii vor fi încurajaţi să lucreze independent, într-un mod creativ.


Bibliografie

Bibliografie obligatorie:

Rotariu, Traian, şi Petru Iluţ (1997). Ancheta sociologică, Polirom.

 În plus faţă de acest text de bază există o serie de alte texte obligatorii:

(de) Singly, François; Alain Blanchet; Anne Gotman şi Jean-Claude Kaufmann (1998) Ancheta şi metodele ei, Iaşi: Polirom, pp. 61-80.

Babbie, Earl (2010). Practica cercetării sociale. Iaşi: Polirom.

Babbie, Earl şi Fred Halley (2012) Adventures in Social Research. Data Analysis Using SPSS for Windows, Thousand Oaks: Pine Forge Press, pp. 129-155.

Babbie, Earl şi Fred Halley (2012) Adventures in Social Research. Data Analysis Using SPSS for Windows, Thousand Oaks: Pine Forge Press, pp. 11-16.

Bulai, Alfred (2000) Focus-grup, Bucureşti: Paideia.

King, Gary, Robert Keohane, şi Sydney Verba (2001). Fundamentele cercetării sociale, Polirom: Iasi.

Mărginean, Ioan, (2000). Proiectarea cercetării sociologice, Iaşi: Polirom, pp. 101-140.

Rotariu, Traian (1991) Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică, Cluj: Presa Universitară Clujeană, pp. 63-73.

Rotariu, Traian (coord.); Gabriel Bădescu; Irina Culic; Elemér Mezei şi Cornelia Mureşan (1999) Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi: Polirom.