Curs menit a ține legătura cu studenții de la licență și disertație.

Platformă pentru informare și vot în Consiliul Profesoral al facultății pe perioada suspendării activității față-în-față.

Obiectivul cursului: Desfăşurarea unei cercetări independente de către fiecare student, sub îndrumarea cadrului didactic.

Mod de desfăşurare: 

Fiecare student trebuie să identifice o problemă publică (a societății) şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să descrie și să explice modul în care se prezintă aceasta. 

Prima parte a lucrarii se va încărca pe Moodle conform programării și se va acorda feed-back tot acolo. 

Nota finală va fi acordată după susținerea lucrării.  Seminar de cercetare -satu mare.pdfSeminar de cercetare -satu mare.pdf

Cursul de Etica cercetării în științele comunicării și științele politiceare ca finalitate formarea de competențe în domeniul integrității și eticii cercetării și publicării științifice, al consilierii și expertizei etice, al practicilor etice. Cursul are în vedere familiarizarea doctoranzilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice din sfera cercetării în științele comunicării și în științele politice. Urmărind dezvoltarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoștințelor dobîndite pentru situații concrete din activitatea personală de cercetare, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz privind bunele practici în cercetare și cu privire la încălcarea normelor etice și juridice în domeniul cercetării. Cursul oferă un cadru teoretic general pe care doctoranzi îl pot aplica în cercetarea lor doctorală, dar și în cercetări ulterioare. Cunoștințele dobîndite sînt utile nu numai din perspectiva dobîndirii unui exercițiu al bunelor practici în cercetare, ci formează și abilități de consiliere etică, de evaluare etică, dar și competențe necesare pentru înțelegerea și gestionarea unor situații concrete din viața profesională.


Projekt menedzsment - Szatmárnémeti, III. év