Extensia universitare Satu-Mare

CA_Competențe digitale 2022.pdfCA_Competențe digitale 2022.pdfFD_Competente digitale 2022.pdfFD_Competente digitale 2022.pdfSuport de curs.pdfSuport de curs.pdf

În timpul cursului se va face referire și la componentele fizice (hardware) ale calculatorului, dar accentul se va pune pe operare, mai ales pe lucrul rapid și corect cu directoare, folder-e, documente Word și Power Point.

Materialele necesare predări cursului în cadrul întâlnirilor (calculatoare, videoproiector) vor fi asigurate de către facultate. Pentru studiul individual este necesar un calculator care să ruleze sistemul de operare Windows și suita de programe Microsoft Office (dacă nu aveți acest software, puteți descărca o versiune gratuită de Office 365, care conține Microsoft Word și Power Point 2016 și este valabilă o lună – https://products.office.com/en/try).


Programul de studii: ADMINISTRAŢIE PUBLICǍ                                                                                                                                     Anexa A.ID.2

Disciplina: PRACTICĂ PROFESIONALĂ 3                                                                                                                  

Anul de studii: III

Grupa: ID

Semestrul: II

CALENDARUL DISCIPLINEI

 

Perioada

Săptămâna

Activități tutoriale (AT)

Teme de control (TC)

Activități asistate (AA)

EVALUĂRI

Tema

Nr. ore

Tematica

 

Termen predare / Nr.ore

Activitatea

Nr. ore

Data

Tipul

(E/C/V)

Pregătire curentă

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

A1-Colectarea de informații de ordin general despre organizația/

instituția în cauză

 

 

 

 

24 ORE

 

 

MARTIE 2020

(0 % din nota finală)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

A2-Analizarea principalelor activități derulate de organizația/

instituția în cauză

 

 

 

 

 

24 ORE

 

 

 

APRILIE 2020

(0 % din nota finală)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

A3-Realizarea unei evaluări cu privire la serviciile oferite de organizația/

instituția în cauză

 

 

 

 

24 ORE

 

 

 

 

MAI 2020

(0 % din nota finală)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiune examene

1

Examen (prima data de examinare)

2

 

 

 

 

Mai 2020

C (100%)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Examen (a doua data de examinare)

 

 

 

 

 

Iunie 2020

C (100%)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs