Zi licenţă anul II

Obiectivele disciplinei:

1. Obiectivul general

Să puna la dispozitia studenţilor o serie de tematici pentru a-i ajuta să asimileze principiile, conceptele și noțiunile din domeniului Dezvoltării comunitare;

2. Obiectivele specifice

La sfârșitul cursului studenţii trebuie:

- să cunoască la un nivel adecvat noțiunile specifice domeniului;

- să dobândească abilităţi care să le permită utilizarea modelelor teoretice de dezvoltare comunitară studiate, în situaţii practice, reale;

- să cunoască paşii necesari construcţiei organizaţiei comunitare;

- să își dezvolte aptitudinile necesare pentru găsirea unor soluţii pentru diverse probleme cu care se confruntă comunitățile;

- să dobândească abilităţi de a scrie şi prezenta lucrări în manieră academică;

- să își cultive abilități de lucru în echipă;

Obiectiv

Dobândirea unor cunoştinţe privind finanţele publice, structura şi construirea bugetelor publice. Familiarizarea viitorilor absolvenţi cu limbajul economic de specialitate din domeniul public şi înţelegerea mecanismelor de funcţionare a finantelor organizaţiei publice.


Fiecare student trebuie să identifice o problemă publică (a societății) şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să descrie și să explice modul în care se prezintă aceasta.  
 
Structura:
I Parte teoretica
II Parte practica
- minim 3 ipoteze
- Operationalizarea conceptelor
- Selectarea metodei de cercetare si construirea instrumentului de cercetare
- Aplicarea instrumentului de cercetare si colectarea datelor
- Analiza datelor colectate - Pe baza datelor colectate se precieaza daca ipotezele se confirma sau se infirma.
III Concluzii si recomandari

OBIECTIVELE CURSULUI

  • Iniţierea studenţilor în înţelegerea componentelor teoretice şi a aspectelor practice ale managementului financiar;
  • Prezentarea principalelor elemente de management financiar care pot afecta dezvoltarea comunităţilor locale;
  • Aducerea la cunoştinţă a metodelor prin care decidenţii (politici sau administrativi) pot satisface nevoi multiple şi concurente ale societăţii (comunităţii), având la dispoziţie un număr limitat de resurse;
  • Trecerea în revistă a principalelor impedimente (financiar-manageriale) pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
  • Evaluarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite prin intermediul unor studii de caz;
  • Implicarea activă a studenţiilor în activităţile desfăşurate în cadrul cursului;