Zi licenţă anul II

Obiectiv

Dobândirea unor cunoştinţe privind finanţele publice, structura şi construirea bugetelor publice. Familiarizarea viitorilor absolvenţi cu limbajul economic de specialitate din domeniul public şi înţelegerea mecanismelor de funcţionare a finantelor organizaţiei publice.


Seminarul  își propune să ofere suport studentului în aprofundarea conceptelor organizaționale din cadrul unui organism public și/sau privat. Pe parcursul primului semestru vom studia împreună partea empirică a acestei discipline, rezolvând în echipă mai multe aplicații practice. Obiectivul principal al seminarului este de a completa informația obținută la curs și de a utiliza noţiuni teoretice în analiza unor cazuri practice.

Pentru orice nelămuriri, mă puteți contacta la adresa de e-mail: diana.hidan@fspac.ro

Syllabus_Teorii_organizationale_Macarie_2021.pdfSyllabus_Teorii_organizationale_Macarie_2021.pdfTeorii organizationale suport curs 2020.pdfTeorii organizationale suport curs 2020.pdf

Cursul E-guvernare are drept scop familiarizarea studenților cu conceptele de bază și principiile după care se ghidează introducerea e-guvernării în administrația publică și schimbările determinate în organizarea și funcționarea instituțiilor guvernamentale, atât la nivel local, cât și central.

Studenții vor beneficia atât de o pregătire teoretică, cu scopul de a le oferi o înțelegere corectă a conceptelor fundamentale legate de guvernarea electronică, cât și de aplicarea acestor concepte în proiecte practice, care să faciliteze înțelegerea conceptelor și utilizarea lor în practică. De asemenea, vor fi discutate studii de caz, pentru a compara diferitele abordări și a înțelege dificultățile care pot apărea în cazul implementării diferitelor proiecte de guvernare electronică.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

  • Înţeleagă conceptele de bază din domeniul guvernării electronice
  • Utilizeze aceste concepte în situaţii reale din sectorul public
  • Utilizeze instrumente specifice analizei proiectelor de e-guvernare
  • Propună o soluție care să utilizeze noile tehnologii pentru o problemă legată de domeniul administrației publice

Fiecare student trebuie să identifice o problemă publică (a societății) şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să descrie și să explice modul în care se prezintă aceasta.  
 
Structura:
I Parte teoretica
II Parte practica
- minim 3 ipoteze
- Operationalizarea conceptelor
- Selectarea metodei de cercetare si construirea instrumentului de cercetare
- Aplicarea instrumentului de cercetare si colectarea datelor
- Analiza datelor colectate - Pe baza datelor colectate se precieaza daca ipotezele se confirma sau se infirma.
III Concluzii si recomandari

OBIECTIVELE CURSULUI

  • Iniţierea studenţilor în înţelegerea componentelor teoretice şi a aspectelor practice ale managementului financiar;
  • Prezentarea principalelor elemente de management financiar care pot afecta dezvoltarea comunităţilor locale;
  • Aducerea la cunoştinţă a metodelor prin care decidenţii (politici sau administrativi) pot satisface nevoi multiple şi concurente ale societăţii (comunităţii), având la dispoziţie un număr limitat de resurse;
  • Trecerea în revistă a principalelor impedimente (financiar-manageriale) pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
  • Evaluarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite prin intermediul unor studii de caz;
  • Implicarea activă a studenţiilor în activităţile desfăşurate în cadrul cursului;