Zi licenţă anul II

Obiectivele disciplinei:

1. Obiectivul general

Să puna la dispoziția studenţilor o serie de tematici pentru a-i ajuta să asimileze principiile, conceptele și noțiunile din  domeniului organizării administrativ-teritoriale.

2. Obiectivele specifice

La sfârșitul cursului studenţii trebuie:

- să cunoască la un nivel adecvat noțiunile specifice domeniului;

- să își însușească modelele și politicile de organizare a teritoriului în România în diferite perioade istorice și să poată face comparații cu modele din alte țări;

- să conștientizeze efectele politicilor teritoriale în dezvoltarea economico-socială a României;

- să își  dezvolte  aptitudinile necesare pentru  găsirea  de  soluţii  pentru  corectarea unor disfuncționalități datorate organizării teritoriale;

- să dobîndească abilităţi de a scrie şi prezenta lucrări în manieră academică.

- să își cultive abilități de lucru în echipă

Seminarul  își propune să ofere suport studentului în aprofundarea conceptelor organizaționale din cadrul unui organism public și/sau privat. Pe parcursul primului semestru vom studia împreună partea empirică a acestei discipline, rezolvând în echipă mai multe aplicații practice. Obiectivul principal al seminarului este de a completa informația obținută la curs și de a utiliza noţiuni teoretice în analiza unor cazuri practice.

Pentru orice nelămuriri, mă puteți contacta la adresa de e-mail: diana.hidan@fspac.ro

Syllabus_Teorii_organizationale_Macarie_2021.pdfSyllabus_Teorii_organizationale_Macarie_2021.pdfTeorii organizationale suport curs 2020.pdfTeorii organizationale suport curs 2020.pdf

Fiecare student trebuie să identifice o problemă publică (a societății) şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să descrie și să explice modul în care se prezintă aceasta.  
 
Structura:
I Parte teoretica
II Parte practica
- minim 3 ipoteze
- Operationalizarea conceptelor
- Selectarea metodei de cercetare si construirea instrumentului de cercetare
- Aplicarea instrumentului de cercetare si colectarea datelor
- Analiza datelor colectate - Pe baza datelor colectate se precieaza daca ipotezele se confirma sau se infirma.
III Concluzii si recomandari