Zi licență anul III

Obiectivele cursului

-  Înţelegerea conceptelor din domeniul managementului public precum: planificare strategică, proces decizional, management public şi management privat, performanţă, eficienţă, eficacitate, responsivitate

- Înţelegerea structurii şi mecanismelor de funcţionare a organizaţiilor publice

- Înţelegerea relaţiei dintre organizaţiile publice şi mediu

- Capacitatea de a utiliza metode manageriale specifice

- Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare și dezbatere

- Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă

- Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice (Proiecte finale)