Zi licență anul III

Cursul “Managementul resurselor umane” îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.


Cursul „Uniunea Europeană: mecanisme și instituții” este organizat în patru mari părți/module:
istoria integrării europene, concepte și teorii generale ale integrării;
teorii generale ale integrării;
crearea dreptului European: instituții, proceduri, competențe;
competențe;
aplicarea dreptului European: tratate, regulamente, directive, jurisprudența CJUE;
regulamente, directive, jurisprudența CJUE;
substanță: piața (accent pe lucrători), cetățenie europeană, alte politici relevante.
cetățenie europeană, alte politici relevante.

Cursul de Managementul resurselor umane îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.

După parcurgerea acestui curs, vei fi suficient de pregătit pentru următoarele:

1. sa explici utilitatea evaluării de programe în administraţia publica

2.  să utilizezi o gândirea riguroasă, ştiinţifică

3.  să prezinţi principalele metode de evaluare

4.  să prezinţi etapele evaluării programelor

5. punerea în practică a cunoştinţelor deprinse, necesare unui evaluator prin intermediul unei aplicaţii practice.

Obiectivele cursului

-  Înţelegerea conceptelor din domeniul managementului public precum: planificare strategică, proces decizional, management public şi management privat, performanţă, eficienţă, eficacitate, responsivitate

- Înţelegerea structurii şi mecanismelor de funcţionare a organizaţiilor publice

- Înţelegerea relaţiei dintre organizaţiile publice şi mediu

- Capacitatea de a utiliza metode manageriale specifice

- Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare și dezbatere

- Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă

- Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice (Proiecte finale)