Obiectivele principale ale cursului de Limba engleza includ: dezvoltarea competentelor comunicative si a strategiilor de informare in limba engleza, necesare atat studentilor cat si viitorilor specialisti prin utilizarea vocabularului specializat si a  structurilor gramaticale specifice textelor de specialitate.

1.      Descrierea cursului 

Cursul cuprinde prezentarea pricipalelor concepte introductive în studiul dreptului, în general, și a dreptului civil, în special. În primul rând, cursul realizează o introducere în studiul dreptului, în sensul de a-i ajuta pe studenți să își formeze o imagine de ansamblu cu privire la sistemul de drept, ramurile acestuia, noțiunile specifice dreptului, pentru a înțelege importanța studierii acestuia, pentru a-și însuși terminologia de specialitate specifice dreptului, pe de o parte, și pentru a facilita procesul de interpretare și aplicare a normelor juridice, pe de altă parte. În acest sens, cursul explică structurarea dreptului, clasificarea acestuia, elementele componente, relația dintre instituții, norme, principii și ramuri de drept, specificitatea ramurilor, ca aspecte care vor contribui la buna înțelegere a contextului aplicării normelor specifice.

În cea de-a doua parte a cursului se face o prezentare a principalelor noțiuni și concepte specifice dreptului civil, ca aspecte de asemenea, necesare a fi dobândite de un viitor funcționar public. Prin parcurgerea acestor părți ale cursului se  asigură dobândirea de către studenți a terminologiei necesare în vederea studierii altor discipline ale dreptului pe parcursul anilor de studiu, unele făcând parte din dreptul public, altele din dreptul privat, astfel încât să contribuie la pregătirea temeinică a unui viitor funcționar public. Apreciem că terminologia și cunoștințele dobândite vor constitui instrumente de lucru în activitățile ce urmează a fi desfășurate după absolvirea facultății, dată fiind implicarea directă a funcționarilor publici în procesul de aplicare a normelor juridice. 

  Obiectiv general: Cursul își propune să realizeze o introducere în studiul dreptului, în sensul de a-i ajuta pe studenți să își formeze o imagine de ansamblu cu privire la noțiunile specifice dreptului, de a înțelege importanța studierii acestuia, de a cunoaște clasificarea ramurilor dreptului, conceptele cu care operează dreptul, în vederea însușirii de către studenți a terminologiei de specialitate și a instituțiilor specifice dreptului și a utilizării corecte a acestora. Toate conceptele studiate sunt parte integrantă din pregătirea unui viitor funcționar public, aceste elemente constituind instrumente de lucru în activitățile ce urmează a fi desfășurate după absolvirea facultății.

 Obiectivele specifice: 

- Înțelegerea de către studenți a importanței studierii conceptelor specifice domeniul dreptului pentru activitățile pe care le desfășoară funcționarii publici.

- Înțelegerea de către studenți a conceptelor de bază cu care operează științele juridice.

- Utilizarea corectă a noțiunilor, conceptelor și instituțiilor juridice, cu precădere a noțiunilor pe care le necesită activitățile din domeniul funcției publice.

- Facilitatea înțelegerii și aprofundării disciplinelor juridice pe care studenții le vor studia pe parcursul anilor de studiu.

- Însușirea regulilor de aplicare a normelor juridice în timp, în spațiu și cu privire la persoane.

- Însușirea noțiunilor de bază privitoare la norma juridică, raportul juridic, răspunderea juridică.

- Explicarea conceptelor fundamentale ale dreptului, a principiilor și funcțiilor dreptului.

- Explicarea și înțelegerea procesului de tehnică legislativă, a relației drept-stat.

- Analiza normelor juridice, a izvoarelor dreptului și a răspunderii juridice.

- Corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică.


ENGLISH for public administration Bianca Cigan.pdfENGLISH for public administration Bianca Cigan.pdf

The present course is an introduction in Public Administration terminology. Grouped in four units, it explains the basic terminology and adds further theoretical and grammatical elements in order for students to become better speakers and users of specialized language skills, adequate for this particular sector or field of study.