Intalnirile se vor desfăşura în mod interactiv, studenţii finnd încurajaţi sa pună întrebari şi să participe activ. Metoda principală de predare este expunerea temei cu ajutorul prezentării în PP, sala de curs fiind dotată cu calculator, ecran şi projector.

La începutul fiecărui intalniri se va face o incursiune recapitulativă pentru a ne asigura că au fost asimilate cunoştinţele şi noţiunile de baza apoi se va prezenta tema intalnirii. La finalul fiecărei intalniri se alocă câteva minute pentru recapitularea principalelor concepte si noţiuni prin implicarea activă a studenţilor.

Examenul este scris și consta în întrebări deschise și probleme de rezolvat. Notarea răspunsurilor se va face printr-un punctaj indicat pentru fiecare subiect, maxim fiind 9 puncte, la care se adaugă un punct din oficiu. Dacă sunt răspunsuri parţiale acestea se punctează proporţional.

Nota finala se compune din:

15% tema nr. 1

15% tema nr. 2

70% examenul scris.


I. Cursul de Introducere în Administrație Publică își propune să familiarizeze studenții cu temele,

conceptele și principiile elementare din sfera administrației publice.

Evoluțiile recente din domeniul economic, dar și din zona politică - prăbușirea blocului sovietic - și

socială - creșterea standardului de viață - depun presiuni vizibile și puternice asupra sectorului public,

asupra modului în care acesta operează și asupra misiunii sale. Cursul de față își propune să atingă aceste

dimensiuni și să lanseze o serie de întrebări elementare: de ce există statul și care este rolul său? Este

birocrația un lucru rău? Cum ar putea fi reformat sectorul public? Cu ce instrumente operează statul și

cum arată procesul decizional în sectorul public?

Un alt obiectiv al cursului este de a familiariza studenții cu ceea ce înseamnă administrația publică din

România din perspectiva structurii, a resursei umane și a principiilor care guvernează funcționarea

administrației publice.

Nu în ultimul rând, cursul abordează problema corupției în administrația publică, a factorilor care

generează corupția în sectorul public și a instrumentelor alternative pe care le avem la dispoziție în acest

sens, un accent deosebit fiind acordat avertizării în interes public, transparenței decizionale și liberului

acces la informații de interes public.

Obiectivele specifice ale acestui curs sunt:

  1. Familiarizarea studenților cu temele majore din domeniul administrației publice
  2. Dezvoltarea gândirii critice și analitice
  3. Dezvoltarea capacităţii de sinteză
  4. Dezvoltarea capacității de asumare a riscului
  5. Dezvoltarea abilităților de dezbatere și argumentare
  6. Dobândirea unor abilităţi de a a scrie şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific
  7. Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă
  8. Dezvoltarea unei atitudini orientate spre performanță


II. Scriere Academică

Ca studenți, veți avea de realizat diferite tipuri de lucrări scrise pentru majoritatea disciplinelor studiate precum și prezentări orale. În general, lucrările științifice presupun anumite rigori de formă și de conținut cu care nu ați fost familiarizați în liceu. Prin urmare, scrierea academică a fost introdusă în programa de învățământ ca disciplină distinctă în scopul de a oferi un set de competențe transversale pentru studenții de la programele de licență în administrație publică. 


Cursul își propune să îi familiarizeze pe studenți cu principiile unei comunicări orale eficiente și cu strategii de a parcurge/citi materiale scrise. Accentul este pus pe generarea ideilor, redactare, revizuire, editare/corectură, auto-evaluare, toate acestea împreună cu o abordare critică constructivă și colaborativă. 

Cursul va dezvolta abilități de scriere și realizare de prezentări orale, abilități care sunt necesare în mediul academic și apoi pe piața muncii. În plus, studenții vor dezvolta abilități de parcurgere a unor texte (citire critică), abilități legate de gramatică și își vor extinde vocabularul.


Obiectivele specifice ale acestui curs sunt: 

1. Să îi ajute pe studenți să își îmbunătățească abilitățile de scriere, lucru ce implică nu doar folosirea corectă a limbii ci și organizarea eficientă a informațiilor;

2. Să îi ghideze pe studenți în selectarea datelor și surselor de informații relevante pentru susținerea unui argument/poziții;

3. Să îi ajute pe studenți să fie conștienți de nevoile cititorului atât atunci când selectează conținutul informațional cât și atunci când ghidează cititorul prin expunere cu ajutorul organizării textului; 

4. Să dezvolte studenților abilități de corectură și de oferire de feedback constructiv colegilor;

5. Să îi ajute pe studenți să își dezvolte abilități de prezentare. 


Obiectivele disciplinei:

 Explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică;
Încurajarea gândirii riguroase, stiinţifice;

Prezentarea etapelor unui proces de cercetare în ştiinţele sociale; prezentarea elementelor de proiectare a
cercetării;
Introducerea şi detalierea principalelor metode şi tehnici de cercetare și analiză a datelor utilizate în
ştiintele sociale.
Exemplificarea utilizării fiecărei metode şi tehnici discutate;
Învăţarea modalităţilor de prelucrarea de bază a datelor cu ajutorul programului SPSS.

Scopurile generale ale cursului:
Cursul isi propune insusirea unor concepte teoretice de baza referitoare la evolutia institutiilor  politice si rolul acestora în cadrul statului de drept. De asemenea, cursul urmareste formarea  abilitatilor de analiza critica a fenomenelor politice, prin insusirea unor concepte teoretice de baza  referitoare la institutiile politice si interactiunile constitutionale dintre acestea.

Studiul diferitelor abordari teoretice exprimate in literatura de specialitate urmareste, pe langa familiarizarea la nivel conceptual, si verificarea fezabilitatii diverselor teorii analizate prin raportarea lor la cazuri practice.

Obiectivele cursului:
 Familiarizarea studentilor cu terminologia si conceptele de baza specifice din sfera institutiilor politice;
 Analiza si dezbaterea critica a evolutiei institutiilor politice din cadrul sistemului politic românesc
 Dezvoltarea abilitatilor de operationalizare cu aparatul metodologic specific in analiza institutiilor politice din Romania.