Cursul își propune prezentarea si explicarea aspectelor de drept administrativ pe baza legislatiei și a literaturii de specialitate, prezentând modalitatea de organizare si functionare a autoritatilor care compun puterea executiva, formele juridice de activitate ale administratiei publice, functia si functionarul public, precum si cu privire la contenciosul administrativ, in vederea dobandirii limbajului de specialite si a formarii unui bagaj de competente si abilitati care sa creeze premisele indeplinirii cu succes a activitatilor specifice functionarilor publici.

În urma parcurgerii prezentului curs, studenții vor înțelege și vor utiliza corect  conceptele generale și instituțiile de drept administrativ, vor prezenta modalităţi de organizare si funcţionare a administraţiei publice centrale şi locale, vor identifica raporturile juridice dintre autoritățile administrației publice. De asemenea, studenții vor deprinde înțelegerea specificității formelor juridice de activitate ale autorităţilor administrative dar și înțelegerea corectă a aspectelor privind condițiile de valabilitate ale actelor administrative, în general și a conceptelor specifice acestora: competență, legalitate, oportunitate, formă și procedură, descrierea organizarii funcţiei publice şi a aspectelor juridice ale activităţii funcţionarilor publici, analiza dispoziţiilor legale privind conteciosul administrativ, ca forma de apărare la indemana cetatenilor și dezvoltarea limbajului de specialitate.


Cursul isi propune prezentarea aspectelor legale privind starea civila a persoanei fizice in general, si a procedurilor administrative de stare civila, in special. De asemenea, cursul realizeaza familiarizarea studentilor cu notiuni referitoare la determinarea identitatii persoanei si a statutului pe care acesta il are, posesia de stat si factorii de ordin natural, actiunile de stare civila, actele de stare civila si mentiunile de stare civila, precum si proba starii civile, in vederea unei corecte utilizari a acestor notiuni. Cursul contribuie la familiarizarea studentilor cu realităţile teoretice şi practice ale instituţiei care stă la baza societăţii şi anume a familiei, in conditiile in care  noţiunile care privesc încheierea si desfacerea căsătoriei precum şi celelalte instituţii conexe sunt parte integrantă din pregătirea unui viitor funcţionar public deoarece aceste elemente vor constitui instrumente de lucru în activităţile ce urmează a fi desfăşurate după absolvirea facultăţii.

Cursul își propune prezentarea si explicarea aspectelor de drept administrativ pe baza legislatiei și a literaturii de specialitate, prezentând modalitatea de organizare si functionare a autoritatilor care compun puterea executiva, formele juridice de activitate ale administratiei publice, functia si functionarul public, precum si cu privire la contenciosul administrativ, in vederea dobandirii limbajului de specialite si a formarii unui bagaj de competente si abilitati care sa creeze premisele indeplinirii cu succes a activitatilor specifice functionarilor publici.

În urma parcurgerii prezentului curs, studenții vor înțelege și vor utiliza corect  conceptele generale și instituțiile de drept administrativ, vor prezenta modalităţi de organizare si funcţionare a administraţiei publice centrale şi locale, vor identifica raporturile juridice dintre autoritățile administrației publice. De asemenea, studenții vor deprinde înțelegerea specificității formelor juridice de activitate ale autorităţilor administrative dar și înțelegerea corectă a aspectelor privind condițiile de valabilitate ale actelor administrative, în general și a conceptelor specifice acestora: competență, legalitate, oportunitate, formă și procedură, descrierea organizarii funcţiei publice şi a aspectelor juridice ale activităţii funcţionarilor publici, analiza dispoziţiilor legale privind conteciosul administrativ, ca forma de apărare la indemana cetatenilor și dezvoltarea limbajului de specialitate.

 


CURS DREPT ADMINISTRATIV.pdfCURS DREPT ADMINISTRATIV.pdf

Cursul Guvernare electronică are drept scop familiarizarea studenților cu conceptele de bază și principiile după care se ghidează introducerea e-guvernării în administrația publică și schimbările determinate în organizarea și funcționarea instituțiilor guvernamentale, atât la nivel local, cât și central.

Studenții vor beneficia atât de o pregătire teoretică, cu scopul de a le oferi o înțelegere corectă a conceptelor fundamentale legate de guvernarea electronică, cât și de aplicarea acestor concepte în proiecte practice, care să faciliteze înțelegerea conceptelor și utilizarea lor în practică. De asemenea, vor fi discutate studii de caz, pentru a compara diferitele abordări și a înțelege dificultățile care pot apărea în cazul implementării diferitelor proiecte de guvernare electronică.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

  • Înţeleagă conceptele de bază din domeniul guvernării electronice
  • Utilizeze aceste concepte în situaţii reale din sectorul public
  • Utilizeze instrumente specifice analizei proiectelor de e-guvernare
  • Propună o soluție care să utilizeze noile tehnologii pentru o problemă legată de domeniul administrației publice


Cursul are ca obiectiv principal facilitarea utilizarii unor cunoştinţe de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese asociate domeniului finantelor publice.  Tintim dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe detaliate despre teoria şi politica bugetară, metodele de elaborare a bugetului și fiscalitate. 


Cursul Guvernare electronică are drept scop familiarizarea studenților cu conceptele de bază și principiile după care se ghidează introducerea e-guvernării în administrația publică și schimbările determinate în organizarea și funcționarea instituțiilor guvernamentale, atât la nivel local, cât și central.

Studenții vor beneficia atât de o pregătire teoretică, cu scopul de a le oferi o înțelegere corectă a conceptelor fundamentale legate de guvernarea electronică, cât și de aplicarea acestor concepte în proiecte practice, care să faciliteze înțelegerea conceptelor și utilizarea lor în practică. De asemenea, vor fi discutate studii de caz, pentru a compara diferitele abordări și a înțelege dificultățile care pot apărea în cazul implementării diferitelor proiecte de guvernare electronică.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

  • Înţeleagă conceptele de bază din domeniul guvernării electronice
  • Utilizeze aceste concepte în situaţii reale din sectorul public
  • Utilizeze instrumente specifice analizei proiectelor de e-guvernare
  • Propună o soluție care să utilizeze noile tehnologii pentru o problemă legată de domeniul administrației publice

Obiectivele disciplinei

1. Obiectivul general

Să puna la dispozitia studenţilor o serie de tematici pentru a-i ajuta să asimileze principiile, conceptele și noțiunile din  domeniului organizării administrativ-teritoriale.

2. Obiectivele specifice

La sfârșitul cursului studenţii trebuie:

- să cunoască la un nivel adecvat noțiunile specifice domeniului;

- să își însușească modelele și politicile de organizare a teritoriului în România în diferite perioade istorice și să poată face comparații cu modele din alte țări;

- să conștientizeze efectele politicilor teritoriale în dezvoltarea economico-socială a României;

- să își  dezvolte  aptitudinile necesare pentru  găsirea  de  soluţii  pentru  corectarea unor disfuncționalități datorate organizării teritoriale;

- să dobîndească abilităţi de a scrie şi prezenta lucrări în manieră academică.

- să își cultive abilități de lucru în echipă

Descrierea cursului

Se urmăreşte iniţierea studenţilor în înţelegerea unor aspecte teoretice şi practice ale teoriei finanţelor şi bugetelor publice. Obiectivul principal al cursului este reprezentat de dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe detaliate despre teoria şi politica bugetară, metodele de elaborare a bugetului, impozit ca principal venit al statului.