ATENTIE! Data examen actualizata la cerere studentilor:

examen: 19.06.2021, ora 8, max. 60 min.

restanta: 09.07.2021, ora 16, max 60 min.


Evaluare, note:

Examen = 50% (2021Ue)

TC1 = 25% (2021UT1)

TC2 = 25% (2021UT2)

Daca TC1 sau TC2 este sub pragul de 5, punctaj preluat pentru TC respectiv este 0.

MAXIM = 100%, nota 10 de la 9,5 (rotunjire matematica, adica 9,45 inclusiv).


Teme:

1. Intorducere si notiuni generale

- Utilizarea terenurilor

- Norme legale, nivele, ranguri, PATN

- Context: UE

- Context legal: achizitii publice, proiectare, norme specifice, autorizare

- Urbanism: sistematizare si/sau dezvoltare

- Urbanism: proces tehnologic si/sau social

2. Urbanism, planificare si proiectare din experienta (specialist invitat arh. Endre Vanyolos, DLA)

3. Recapitulari, studii de fundamentare pentru PUG

Teme de curs:

TC1: termen 10.04.2021, ora 12:00 - Verificarea prognozelor demografice din 2 PUG din ultimii 15 ani, folosind datele statistice (serii de timp) din baza de date INS Tempo.

TC2: termen 15.05.2021, ora 12:00 - Analiza comparativa: strategii de dezvoltare 2014-2020 (2 localitati urbane dintr-un rang selectat; strategia sau SIDU/PIDU si PMUD daca este cazul), prioritati strategice.


Legislatie specifica:

L 50/1991

L 350/2001

L 351/2001

HG 525/1995


Site-uri oficiale:

https://www.rur.ro/

https://www.rur.ro/dictionar-urbanistic

https://www.rur.ro/publicatii

https://www.mlpda.ro/pages/urbanism


Fiecare student trebuie să identifice o problemă publică (a societății) şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să descrie și să explice modul în care se prezintă aceasta.  
 
Structura:
I Parte teoretica
II Parte practica
- minim 3 ipoteze
- Operationalizarea conceptelor
- Selectarea metodei de cercetare si construirea instrumentului de cercetare
- Aplicarea instrumentului de cercetare si colectarea datelor
- Analiza datelor colectate - Pe baza datelor colectate se precieaza daca ipotezele se confirma sau se infirma.
III Concluzii si recomandari

Obiectivul cursului: Desfăşurarea unei cercetări independente de către fiecare student, sub îndrumarea cadrului didactic.

Mod de desfăşurare:

Fiecare student trebuie să identifice o problemă publică (a societății) şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să descrie și să explice modul în care se prezintă aceasta. 

Prima parte a lucrarii se va încărca pe Moodle conform programării și se va acorda feed-back tot acolo. 

Nota finală va fi acordată după susținerea lucrării.  


Cursul de teorii organizaționale este un curs introductiv destinat studenților de la nivel licență, care îşi propune familiarizarea acestora cu organizația ca și concept teoretic precum și modul în care organizațiile funcționează în realitate. În acest sens, în cadrul cursului vor fi parcurse principalele teorii privind studiul organizaţiilor, pornind de la studiile clasice și ajungând la abordările moderne. De asemenea, cursul cuprinde o serie de elemente specifice domeniul comportamentului organizațional precum leadership și cultură organizațională. Nu în ultimul rând, vor fi dezbătute conceptele de schimbare și dezvoltare organizațională.

La finalul acestui curs studenţii trebuie:

§  Să înţeleagă condiţiile specifice ale sectorului public şi impactul pe care aceste condiţii îl au asupra funcţionării organizaţiilor

§  Să identifice şi să analizeze diverse elemente organizaţionale din perspectiva teoriilor studiate

§  Să înțeleagă modul în care au  evoluat abordările teoretice privind organizațiile precum și relațiile dintre acestea

§  Să înţeleagă importanţa unor concepte precum: organizație, structură formală, relaţii formale-informale, motivaţie, leadership, cultură organizaţională, performanţă organizaţională, rezistenţă la schimbare, sistem, dezvoltare organizațională

§  Să aibă un discurs critic argumentat cu privire la subiectele parcurse

§  Să aibă abilități de analiză și sinteză

§  Să aibă abilitățile necesare pentru a realiza o lucrare scrisă respectând condițiile specifice scrierilor academice

§  Să aibă abilități de a lucra într-o echipă


Cursul îşi propune să le ofere studenţilor posibilitatea de a se familiariza şi de a-și însuşi prin comparaţie principalele caracteristici ale tipurilor de sisteme administrative din țările membre ale Uniunii Europene, dar și din alte țări. Cursul face referire continuă la exemple de ţări concrete, totodată defalcând subiectul sistemelor administrative pe tematici specifice. Utilitatea cursului constă în descrierea şi analiza principalelor aspecte ce ţin de administraţia publică şi de sistemele administrative comparate, precum şi în relaţionarea acestora cu diferite elemente ale societății.