Suport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdfSuport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdf


Etnopolitica este o disciplină de ramură în cadrul ştiinţelor politice care se ocupă cu relaţia dintre politică şi etnicitate, atât sub aspectul impactului pe care etnicitatea îl exercită asupra proceselor politice, cât şi al modului în care politica influenţează formele de manifestare ale etnicităţii. În termeni generali, etnopolitica studiază consecinţele politice ale diversităţii.

O analiză detaliată asupra ansamblului problematicii Tratatului de la Lisabona a fost realizată în volumul – Flore POP, Oana ALBESCU, Tratatul de la Lisabona. De la „metoda comunitară” la noile evoluţii ale guvernanţei europene. Drept şi politici ale Uniunii, Editura C&A, Clu-Napoca, 2012, ultima din această serie – si care prezinta esentialul problematicii pentru cursul de INSTITUTII POLITICE. UNIUNEA EUROPEANA: DREPT INSTITUTII SI POLITICI COMUNITARE/UNIONALE, dispensat in cadrul invatamantului la distanta, in cadrul departamentului nostru,carte care a apărut sub egida Institutului nostru de Drept şi Politici ale UE.