Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică cât şi una practică. Astfel studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate. 

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, roul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgii aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală.


Suport de curs CSR_2021.pdfSuport de curs CSR_2021.pdf

Am conceput acest suport de curs ca pe un suport util, la îndemâna studenților masteranzi care vor avea obligaţia sau intenția de a redacta lucrări cu caracter ştiinţific. Procesul de elaborare a unei astfel de lucrări este unul complex, care concentrează toate resursele intelectuale ale autorului, în aşa fel încât rezultatul final să corespundă celor mai înalte standarde. Vom urmări, prin urmare, câteva obiective majore: 

  • Să explicăm ce presupune realizarea unei lucrări de disertație în domeniul științelor comunicării

  • Să încurajăm gândirea analitică, critică, riguroasă, științifică

  • Să recapitulăm principalele metode și instrumente de cercetare în științele comunicării


În prezentul suport de curs vor fi evidentiate elementele necesare cunoașterii domeniului, iar pentru o cât mai bună înțelegere a domeniului se recomandă parcurgerea bibliografie.
Suport de curs Seminar de cercetare_2021.pdfSuport de curs Seminar de cercetare_2021.pdf

Suportul de curs este structurat pe module, fiecare modul abordând mai multe teme. Parcurgerea acestora va presupune studiu individual, dar şi întâlniri faţă în faţă (activităţi asistate şi consultaţii). Consultaţiile, inclusiv prin e-mail sau accesarea platformei Moodle, trimis tutorilor sau responsabilului de curs, reprezintă un sprijin direct acordat din partea titularului si a tutorilor. Pe durata consultaţiilor sunt discutate temele elaborate, dar sunt şi prezentări ale informaţiilor aferente fiecărui modul, fiind oferite răspunsuri directe la întrebările formulate. În ceea ce priveşte activitatea individuală, aceasta este gestionată individual şi se va concretiza în parcurgerea tuturor materilelor bibliografice obligatorii, rezolvarea temelor de verificare, accesarea platformei pentru a posta diferitele rezultate ale studiului individual şi ale temelor propuse. Reperele de timp si implicit perioadele de rezolvare ale fiecărei activităţi (lucrări de verificare, proiect etc) sunt monitorizate prin intermediul calendarului disciplinei. Modalitatea de notare şi, respectiv, ponderea acestor activităţi obligatorii, în nota finală sunt precizate în secţiunea politica de evaluare şi notare precum. Pe scurt, având în vedere particularităţile învăţământului la distanţă dar şi reglementările interne ale CFCID-FR al UBB, parcurgerea şi promovarea acestei discipline presupune antrenarea studenţilor în următoarele tipuri de activităţi: 

a) consultaţii – pe parcursul semestrului vor fi organizate două întâlniri de consultaţii faţă în faţă; prezenţa la aceste întâlniri este obligatorie; 


b) realizarea studiului individual prin parcurgerea suportului de curs şi bibliografiei precizate Suport de curs Seminar de cerccetare_2020.pdfSuport de curs Seminar de cerccetare_2020.pdf

Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică, cât şi una practică. Astfel, studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate.

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului, dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, rolul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgi aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală

CSR2020.pdfCSR2020.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice fundamentale referitoare la campaniile de PR, care stau la baza desfășurării în bune condiții  a unei astfel de campanii. De asemenea, cursul prezintă mai multe modele de desfășurare a campaniilor de PR comercial/servicii. Masteranzii vor analiza modul de desfășurare a unei campanii de PR și a pașilor care trebuie urmați într-un astfel de demers. În cadrul acestui curs masteranzii vor cunoaște un nou model de campanie de PR.


CSPR2020.pdfCSPR2020.pdf

Suportul de curs este structurat pe module, fiecare modul abordând mai multe teme. Parcurgerea acestora va presupune studiu individual, dar şi întâlniri faţă în faţă (activităţi asistate şi consultaţii). Consultaţiile, inclusiv prin e-mail sau accesarea platformei Moodle, trimis tutorilor sau responsabilului de curs, reprezintă un sprijin direct acordat din partea titularului si a tutorilor. Pe durata consultaţiilor sunt discutate temele elaborate, dar sunt şi prezentări ale informaţiilor aferente fiecărui modul, fiind oferite răspunsuri directe la întrebările formulate. În ceea ce priveşte activitatea individuală, aceasta este gestionată individual şi se va concretiza în parcurgerea tuturor materilelor bibliografice obligatorii, rezolvarea temelor de verificare, accesarea platformei pentru a posta diferitele rezultate ale studiului individual şi ale temelor propuse. Reperele de timp si implicit perioadele de rezolvare ale fiecărei activităţi (lucrări de verificare, proiect etc) sunt monitorizate prin intermediul calendarului disciplinei. Modalitatea de notare şi, respectiv, ponderea acestor activităţi obligatorii, în nota finală sunt precizate în secţiunea politica de evaluare şi notare precum. Pe scurt, având în vedere particularităţile învăţământului la distanţă dar şi reglementările interne ale CFCID-FR al UBB, parcurgerea şi promovarea acestei discipline presupune antrenarea studenţilor în următoarele tipuri de activităţi: 

a) consultaţii – pe parcursul semestrului vor fi organizate două întâlniri de consultaţii faţă în faţă; prezenţa la aceste întâlniri este obligatorie; 


b) realizarea studiului individual prin parcurgerea suportului de curs şi bibliografiei precizate Suport de curs Seminar de cerccetare.pdfSuport de curs Seminar de cerccetare.pdf

Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică cât şi una practică. Astfel studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate.

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, roul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgii aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală.


Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursurilor de Introducere în Comunicare şi Relaţii Publice, Forme și teorii ale comunicării, Relații Publice – Instrumente și tehnici, cursuri cuprinse atât în programa specializării Comunicare şi Relaţii Publice, la nivel de licenţă cât și în programa primelor trei semestre ale masteratului de Relații Publice. Astfel, masteranzii care au absolvit primele trei semestre ale acestei specializări dispun de cunoştinţe în ceea ce priveşte formele de comunicare, modele de comunicare, conferința de presă, campania de PR,atribuțiile consilierului PR în cadrul comunicării intra – sistemice  și inter – sistemice, tipuri de campanii de PR, structura departamentului de imagine ceea ce va facilita însuşirea de noi cunoştinţe în domeniu. Cunoaşterea prealabilă a unor metode de cercetare din ştiinţele comunicării este de asemenea utilă, deoarece metodele şi instrumentele de cercetare stau la baza analizei situaţionale şi ajută la culegerea de date, care sunt necesare în vederea aprofundării acestei discipline.

Trebuie menționat că, deşi absolvenţii unei specializări din domeniul ştiinţelor comunicării la nivel de licenţă au avantajul de a deţine anumite cunoştinţe în domeniul relaţiilor publice, acest fapt nu condiţionează participarea la cursul de faţă, dar prezența la curs e bine venită, întrucât sunt incluse noţiuni introductive cu care se va opera pe parcursul derulării modulelor.


Pe parcursul acestui curs studentii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice care stau la baza tehnicilor avansate d comunicare. De asemenea, vor analiza principalele trei tipuri de percepere și a celor mai importante tipuri de profile fiziologice de exprimare a faciesului uman. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de calibrare. Studentii vor învăța să empatizeze,să perceapă corect și să calibreze corect un partener de dialog, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic.

Tehnici avansate de comunicare -Master.pdfTehnici avansate de comunicare -Master.pdf

Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică cât şi una practică. Astfel studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate.

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, roul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgii aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală.


Suport de Curs CSR.pdfSuport de Curs CSR.pdf

Pe parcursul acestui curs studentii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice care stau la baza tehnicilor avansate d comunicare. De asemenea, vor analiza principalele trei tipuri de percepere și a celor mai importante tipuri de profile fiziologice de exprimare a faciesului uman. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de calibrare. Studentii vor învăța să empatizeze,să perceapă corect și să calibreze corect un partener de dialog, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic.

Tehnici avansate de comunicare-Master.pdfTehnici avansate de comunicare-Master.pdf

Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică cât şi una practică. Astfel studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate.

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, roul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgii aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală.


Obiectivele cursului:

 

1.    Formarea unei viziuni de ansamblu asupra desfășurării unei campanii de PR;

 

2.    Prezentarea principalelor elemente ale campaniei;

 

3.    Formarea unui sistem de lucru în ceea ce privește desfășurarea unei campanii de PR;

 

4.    Crearea unui model de campanie adaptat nevoilor din teren;

 

5.    Analiza principalelor strategii de PR din cadrul unei campanii de PR.

 

 

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice fundamentale referitoare la campaniile de PR, care stau la baza desfășurării în bune condiții  a unei astfel de campanii. De asemenea, cursul prezintă mai multe modele de desfășurare a campaniilor de PR comercial/servicii. Masteranzii vor analiza modul de desfășurare a unei campanii de PR și a pașilor care trebuie urmați într-un astfel de demers. În cadrul acestui curs masteranzii vor cunoaște un nou model de campanie de PR.


Campanii si strategii de PR comercialservicii.pdfCampanii si strategii de PR comercialservicii.pdf