Cursul de Media și cultura populară urmăreşte explorarea relației dintre genurile și formatele media populare și cultura populară, practicile cotidiene pentru a oferi studenților o imagine de ansamblu a rolului produselor media și practicilor profesionale asociate în construcția valorilor, identităților indivizilor, satisfacțiilor consumatorilor media și practicilor cotidiene. De asemenea, cursul aduce în discuție reprezentarea practicilor populare în media.


Problematica atelierului este dedicată presei scrise, speciilor jurnalistice ale acesteia, documentării, redactării și editării materialelor jurnalistice specifice acestei ramuir a jurnalismului, în perspectiva publicării.

Atelierul are următoarele obiective majore:

- analiza şi aprofundarea textului jurnalistic specific presei scrise 

- studierea, însușirea și utilizarea diferitelor specii jurnalistice

obţinerea informaţiilor (modalităţi, surse, etc.)

- selecţia şi valorizarea informaţiilor

- redactarea și editarea textului jurnalistic, aplicat genurilor presei scrise

- efectuarea de numeroase aplicaţii, realizarea efectivă a unor materiale de presă publicabile.

Atelierul vizează, prin conţinutul şi modalităţile de organizare alese, formarea/cizelarea următoarele competenţe: identificarea structurii unor ştiri, relatări, reportaje, anchete, interviuri, etc. specifice presei scrise, documentarea unui material de presă scrisă, capacitatea de adaptare la diferite subiecte şi registre de redactare, construcţia textului jurnalistic adaptat speciei, capacitate de sintetizare în alegerea titlurilor, supra/sub/intertitlurilor, atribuirea, editarea şi revizuirea unui text jurnalistic.

Atelier presă scrisă ID, 2019-2020.pdfAtelier presă scrisă ID, 2019-2020.pdf

Pentru o cât mai bună înţelegere a problematicilor dezbătute de această disciplină materialul didactic va cuprinde doua părţi: una referitoare la procesul comunicării şi una referitoare la sistemul relaţiilor publice, cu toate valenţele procesului de comunicare conţinute în acesta.                     Obiective:

1.Crearea unui system de operare care să cuprindă definiţii, concepte, norme, valori şi modele ale relaţiilor publice

2.Crearea şi implementarea unui limbaj de specialitate pentru domeniul relaţiilor publice

3.Crearea unui concept de "comunicare şi relaţii publice”de sine stătător.

Competeneţele specifice disciplinei:

1. Cunoaştere şi înţelegere

- diferenţierea conceptului de relaţii publice de cel de relaţii cu publicul

2. Explicare şi interpretare

- diferenţierea domeniile de aplicare practică a cunoştinţelor din relaţiile publice; analiza elementelor implicate în realizarea unui process de comunicare

3. Instrumental - aplicative

-proiectarea şi aplicarea unor metode de investigare în domeniul comunicării şi PR-ului;imaginarea unor exemple concrete de cercetare/investigare a unor aspecte ale campaniilor de PR

4. Atitudinale

-manifestarea interesului faţă de domeniul comunicării şi PR-ului ca ştiinţă; promovarea unui sistem de valori bazat pe etica profesiei de consilier PR.

Metode utilizate: expunerea, exemplul demonstrativ, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată

ICRP.ID.J..pdfICRP.ID.J..pdf

Atelier presă scrisă 2018/2019