OBIECTIV GENERAL

Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental - nonprofit

OBIECTIVE SPECIFICE

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernamental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - nonprofit în spaţiul public,

Dezvoltarea abilităţilor studenţilor pentru a desfăşura activităţi în cadrul organizaţiilor neguvernamentale-nonprofit.


OBIECTIV GENERAL

Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental - nonprofit

OBIECTIVE SPECIFICE

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernamental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - nonprofit în spaţiul public,

Dezvoltarea abilităţilor studenţilor pentru a desfăşura activităţi în cadrul organizaţiilor neguvernamentale-nonprofit.

Obiective

Acest curs urmăreşte iniţierea studenţilor în înţelegerea unor aspecte teoretice şi practice ale disciplinei. Obiectivul principal al cursului este reprezentat de dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe detaliate despre economia sectorului public, rolul sectorului public în economie, eşecurile pieţei, bunuri publice, bunuri private, externalități, veniturile şi cheltuielile sectorului public, aspecte generale legate de finanţele publice, impozitul ca principal venit al statului.

 Prin activităţile de seminar (faţă în faţă sau în sistem tutorial) urmărim ca studenţii şi cititorii să dobândească abilităţi practice în vederea rezolvării unor studii de caz şi de asemenea pentru realizarea unor analize în domeniu .

Obiectivele principale ale cursului vizează:

■ familiarizarea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi finanţelor publice şi dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi utilizare a acestora;

■ înţelegerea rolului şi importanţei aspectelor legate de impozite şi  buget;

■ abordarea comparată a procesului bugetar, atât în ţara noastră, cât şi pe plan internaţional;

■ dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu

 

 


Prin cursul de  Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale se urmărește explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică, o atenție deosebită fiind acordată încurajării gândirii riguroase, ştiinţifice în rândul studenților. 

Prin prezentarea elementelor de proiectare a cercetării, a principalelor metode de cercetare din științele sociale dar și a diferitelor modalități de prelucrare a datelor cu ajutorul programului SPSS se dorește acumularea unor cunoștințe cât mai vaste și abilități practice legate de cercetarea socială în administraţia publică.

Cursul de Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale urmărește:

• Să explice utilitatea cercetării sociale în administraţia publică;

• Să încurajeze gândirea riguroasă, ştiinţifică;

• Să prezinte principalele metode de cercetare din ştiinţele sociale;

• Să prezinte câteva modalităţi de prelucrare simplă a datelor cu ajutorul programului SPSS;

• Fixarea cunoştinţelor şi stabilirea unor deprinderi necesare unui cercetător prin intermediul unei aplicaţii practice.


Adresa de email: zolde.andrea@fspac.ro


Obiective generale

Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental - nonprofit

Obiectivele specifice

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernamental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - nonprofit în spaţiul public,

Dezvoltarea abilităţilor studenţilor pentru a desfăşura activităţi în cadrul organizaţiilor neguvernamentale-nonprofit.

Calendarul_disciplinei - MTCS - IFR-.pdfCalendarul_disciplinei - MTCS - IFR-.pdfFisa_disciplinei - MTCS - IFR -.pdfFisa_disciplinei - MTCS - IFR -.pdfSuport de curs - MTCS.pdfSuport de curs - MTCS.pdf

Prin cursul de  Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale se urmărește explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică, o atenție deosebită fiind acordată încurajării gândirii riguroase, ştiinţifice în rândul studenților. 

Prin prezentarea elementelor de proiectare a cercetării, a principalelor metode de cercetare din științele sociale dar și a diferitelor modalități de prelucrare a datelor cu ajutorul programului SPSS se dorește acumularea unor cunoștințe cât mai vaste și abilități practice legate de cercetarea socială în administraţia publică.

Cursul de Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale urmărește:

• Să explice utilitatea cercetării sociale în administraţia publică;

• Să încurajeze gândirea riguroasă, ştiinţifică;

• Să prezinte principalele metode de cercetare din ştiinţele sociale;

• Să prezinte câteva modalităţi de prelucrare simplă a datelor cu ajutorul programului SPSS;

• Fixarea cunoştinţelor şi stabilirea unor deprinderi necesare unui cercetător prin intermediul unei aplicaţii practice.


Adresa de email: zolde.andrea@fspac.roCalendarul_disciplinei - MTCS - IFR-.pdfCalendarul_disciplinei - MTCS - IFR-.pdfFisa_disciplinei - MTCS - IFR -.pdfFisa_disciplinei - MTCS - IFR -.pdfSuport de curs - MTCS.pdfSuport de curs - MTCS.pdf

Intalnire 1 - 7 noiembrie - https://zoom.us/j/96799624837

Intalnire 2 - 16 ianuarie - https://zoom.us/j/97666303149


Adresa de email: zolde.andrea@fspac.ro

Prin cursul de  Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale se urmărește explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică, o atenție deosebită fiind acordată încurajării gândirii riguroase, ştiinţifice în rândul studenților. 

Prin prezentarea elementelor de proiectare a cercetării, a principalelor metode de cercetare din științele sociale dar și a diferitelor modalități de prelucrare a datelor cu ajutorul programului SPSS se dorește acumularea unor cunoștințe cât mai vaste și abilități practice legate de cercetarea socială în administraţia publică.

Cursul de Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale urmărește:

• Să explice utilitatea cercetării sociale în administraţia publică;

• Să încurajeze gândirea riguroasă, ştiinţifică;

• Să prezinte principalele metode de cercetare din ştiinţele sociale;

• Să prezinte câteva modalităţi de prelucrare simplă a datelor cu ajutorul programului SPSS;

• Fixarea cunoştinţelor şi stabilirea unor deprinderi necesare unui cercetător prin intermediul unei aplicaţii practice.


Obiective generale

Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental - nonprofit

Obiectivele specifice

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernamental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - nonprofit în spaţiul public,

Dezvoltarea abilităţilor studenţilor pentru a desfăşura activităţi în cadrul organizaţiilor neguvernamentale-nonprofit.Obiective generale

Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental - nonprofit

Obiectivele specifice

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernamental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - nonprofit în spaţiul public,

Dezvoltarea abilităţilor studenţilor pentru a desfăşura activităţi în cadrul organizaţiilor neguvernamentale-nonprofit.

Obiectivele disciplinei

·         Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernemental şi înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale în spaţiul public

·         Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului nonguvernemental

·         Prezentarea problematicii şi a domeniilor de maxim interes pentru diagnoza sectorului nonguvernamental.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

-          Să cunoască și să înțeleagă conceptele și teoriile legate de sectorul neguvernamental non-profit

-          Să utilizeze cunoștințele de baza din domeniul neguvernamental pentru explicarea și interpretarea fenomenului asociativ la nivel național și international

-          Să elaboreze proiecte profesionale utilizând principiile și metodele consacrate ale domeniului neguvernamental

Să realizeze prezentări bine documentate și să participe la dezbateri în grupuri restrânse cu privire la temele abordate la curs.

OBIECTIVELE CURSULUI

Înțelegerea și familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental – nonprofit

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernemental – nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - noprofit în spaţiul public

Obiectivele disciplinei

Familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernemental şi înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale în spaţiul public

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului nonguvernemental

Prezentarea problematicii şi a domeniilor de maxim interes pentru diagnoza sectorului nonguvernamental.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

-          Să cunoască și să înțeleagă conceptele și teoriile legate de sectorul neguvernamental non-profit

-          Să utilizeze cunoștințele de baza din domeniul neguvernamental pentru explicarea și interpretarea fenomenului asociativ la nivel național și international

-          Să elaboreze proiecte profesionale utilizând principiile și metodele consacrate ale domeniului neguvernamental

-          Să realizeze prezentări bine documentate și să participe la dezbateri în grupuri restrânse cu privire la temele abordate la curs.


În cadrul cursului de Teorii Organizaționale, vor fi studiate principalele teorii privind studiul organizațiilor, scopul fiind un nivel ridicat de înțelegere al conceptului de organizație precum și a modului în care organizațiile funcționează și relaționează cu indivizii. Printre subiectele care vor fi dezbătute se numără: organizația formală vs. organizația informală, structuri organizaționale, tipuri de organizații, modele de organizareș și funcționare, cultură organizațională și leadership, schimbare și dezvoltare organizațională, învățare organizațională, performanță. 

La finalul cursului studenții ar trebui să aibă o gândire critică asupra domeniului teoriilor organizaționale care să le permită un discurs rațional, argumentat cel puțin pe temele  parcurse

Cursul de Guvernanță Comparată își propunere să contribuie la: a) înțelegerea modelelor și abordǎrilor privind administrația publicǎ din perspectivǎ istoricǎ, dobȃndirea abilitǎților necesare pentru adaptarea unor instituții, instrumente sau proceduri ȋntȃlnite ȋn administrațiile moderne ȋn administrația romȃneascǎ; b) dobȃndirea abilitǎților necesare pentru a analiza, a ȋnțelege și a oferi soluții pentru probleme legate de instituții publice sau sectorul public ȋn general și de asemenea pentru organizații non-profit sau private care furnizeazǎ servicii publice; c) înțelegerea conceptului de guvernanțǎ și analiza posibilei sale aplicǎri ȋn administrația publicǎ din Romȃnia.