Cursul Finanțarea Producției Media urmărește familiarizarea studenților masteranzi ai specializărilor Management Media și Producție Media anul II, cu problematica finanțării activității în domeniul media. scopul este de a familiariza masteranzii cu pașii de urmat în obținerea de finanțare pentru proiectele din domeniul media precum și cu sursele potențiale de finanțare la care cei interesați pot să apeleze.