Cursuri online la zi nivel licenta

Cursul urmărește familiarizarea studenților cu conceptele și abordările

teoretice utilizate în studierea rolului pe care cultura îl are în viața

comunităților umane, respectiv a membrilor acestora, pe de o parte, și în

înțelegerea fenomenului diversității etnoculturale și a consecințelor acesteia

în societăţile moderne, pe de altă parte. Cursul și activitățile din cadrul

seminarului vor urmări totodată sensibilizarea studenților în legătură cu

contradicția dintre două trenduri contemporane cu impact major asupra

stabilității politice din lume: avantajele care decurg din apartenența la o

comunitate etnoculturală și expunerea din ce în ce mai pronunțată la

schimburi și relații interculturale în contextul globalizării.