Syllabus Dezvoltare urbana durabila.pdfSyllabus Dezvoltare urbana durabila.pdf

Descrierea cursului

Notă

a. Politica lingvistică a UBB solicită ca studenții de la master, indiferent de limba de studiu, să aibă un minim de două cursuri într-o limbă străină. Acest curs este oferit la nivelul departamentului în limba engleză. Pentru a veni și în întâmpinarea studenților de la programele în limba română care nu cunosc această limbă suficient de bine pentru a studia un curs întreg în engleză, marea majoritate a materialelor vor fi și în limba română. Acolo unde acest lucru nu este posibil, vor exista sugestii vizavi de ce puteți citi pentru a avea acces la informația din materialele care sunt disponibile exclusiv în limba engleză.

b. Studenții de la masteratul de AP în limba engleză au mai avut în primul semestru al anului doi un curs introductiv de planificare urbană. Cei care nu ați avut acest curs introductiv nu aveți unele noțiuni de bază legată de planificarea urbană. De aceea, syllabus-ul este ușor modificat față de ceea ce se predă masteranzilor de la programul în limba engleză pentru a încorpora câteva informații și teme de bază care vizează o minimă introducere în dezvoltarea și planificarea urbană.  

Cursul abordează principii și teorii legate de structura urbană și instituțiiile cu responsabilități în acest domeniu. Se axează de asemenea pe prezentarea procesului de planificare urbană ca o activitate care are loc la nivelul comunității și care presupune implicarea unei profesii distincte. Alte aspecte abordate – evoluția teoriei și practicii în domeniul planificării urbane ca răspuns la schimbările economice, sociale, politice din fostele orașe socialiste; natura complementară a responsabilităților sectorului public și privat; proceduri utilizate de planeri. Toate acestea sunt abordate din perspectiva conceptului de dezvoltare durabilă, cu cele trei dimensiuni interconectate – economică, socială și de mediu.    

Temele abordate în cadrul cursului sunt structurate în trei secțiuni distincte. Secțiunea 1 începe cu o trecere în revistă a conceptului de dezvoltare durabilă și prezintă mai multe abordări cu privire la modul în care acest concept este particularizat atunci când vorbim despre orașe. Se oferă apoi o privire de ansamblu cu privire la tendințe actuale în procesul de urbanizare la nivel internațional și național și se discută despre dispersia urbană ca un fenomen nesustenabil de evoluție a orașelor contemporane. Orașele foste socialiste sunt discutate ca un studiu de caz distinct. De asemenea este inclusă descrierea principalelor curente în planificarea urbană, a tipurilor de planifcare precum și a contribuției adusă la dezvoltarea domeniului de câțiva autori relevanți. Secțiunea 2 include cursuri care vizează prezentarea modului în care se realizează în țara noastră activitatea de amenajare a teritoriului precum și realizarea la nivel local a documentațiilor de urbanism. Vor fi discutate problemele de ordin legal și instituțional cu care sunt confruntate autoritățile administrației publice de la nivel local. De asemenea va fi abordată și realizarea planificării urbane la nivelul Uniunii Europene, cu exemple de bune practici din câteva țări UE. În cadrul secțiunii 3 vor fi abordate trei teme extrem de importante din perspectiva dezvoltării urbane durabile și anume regenerarea urbană – strategii folosite pentru recuperarea zonelor industriale și/sau contaminate chimic, transport durabil și mobilitate urbană, clădiri verzi, .

Obiective

-          Să ofere studenților informații despre evoluția orașelor și rolul lor în istorie precum și despre implicațiile sociale ale urbanizării;

-          Să ofere studenților informații de bază despre conceptul de dezvoltare urbană durabilă și cum se aplică el orașelor contemporane;

-          Să familiarizeze studenții cu principalii autori din domeniul planificării urbane care au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea domeniului; să

-          Să ofere studenților informații care să le permită să discute anumite strategii și politici publice inițiate de orașe din România și de pe plan internațional în termenii dezvoltării durabile.

-          Să ofere studenților o prezentare a cadrului legal și instituțional din România privind amenajarea teritoriului și urbanismul precum și a principalelor reglementări și politici subsumate dezvoltării urbane durabile.