Cursul de Jurnalism de investigaţie are drept obiective însuşirea de către student a elementelor teoretice definitorii ale jurnalismului de investigaţie precum şi crearea deprinderilor şi abilităţilor practice necesare exercitării profesiei de jurnalist de investigaţie. De asemenea, cursul îşi propune iniţierea studentului în înţelegerea şi desluşirea mecanismelor, fenomenelor şi sistemelor complexe cu care jurnalistul de investigaţie intră în interacţiune.