Cursul Guvernare electronică are drept scop familiarizarea studenților cu conceptele de bază și principiile după care se ghidează introducerea e-guvernării în administrația publică și schimbările determinate în organizarea și funcționarea instituțiilor guvernamentale, atât la nivel local, cât și central.

Studenții vor beneficia atât de o pregătire teoretică, cu scopul de a le oferi o înțelegere corectă a conceptelor fundamentale legate de guvernarea electronică, cât și de aplicarea acestor concepte în proiecte practice, care să faciliteze înțelegerea conceptelor și utilizarea lor în practică. De asemenea, vor fi discutate studii de caz, pentru a compara diferitele abordări și a înțelege dificultățile care pot apărea în cazul implementării diferitelor proiecte de guvernare electronică.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

  • Înţeleagă conceptele de bază din domeniul guvernării electronice
  • Utilizeze aceste concepte în situaţii reale din sectorul public
  • Utilizeze instrumente specifice analizei proiectelor de e-guvernare
  • Propună o soluție care să utilizeze noile tehnologii pentru o problemă legată de domeniul administrației publice

Curs menit a ține legătura cu studenții de la licență și disertație.

Platformă pentru informare și vot în Consiliul Profesoral al facultății pe perioada suspendării activității față-în-față.

Cursul de Etica cercetării în științele comunicării și științele politiceare ca finalitate formarea de competențe în domeniul integrității și eticii cercetării și publicării științifice, al consilierii și expertizei etice, al practicilor etice. Cursul are în vedere familiarizarea doctoranzilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice din sfera cercetării în științele comunicării și în științele politice. Urmărind dezvoltarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoștințelor dobîndite pentru situații concrete din activitatea personală de cercetare, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz privind bunele practici în cercetare și cu privire la încălcarea normelor etice și juridice în domeniul cercetării. Cursul oferă un cadru teoretic general pe care doctoranzi îl pot aplica în cercetarea lor doctorală, dar și în cercetări ulterioare. Cunoștințele dobîndite sînt utile nu numai din perspectiva dobîndirii unui exercițiu al bunelor practici în cercetare, ci formează și abilități de consiliere etică, de evaluare etică, dar și competențe necesare pentru înțelegerea și gestionarea unor situații concrete din viața profesională.