Aici sunt inrolati studentii din an terminal sau audienti care au restanta la disciplina Politici de mediu (AP), Cluj si Bistrita (zi +ID) in vederea sustinerii examenului in sesiunea iunie 2020.


This is a course for graduate students meant to help them finalize their research thesis

Acesta este un curs destinat studentilor de masterat (an terminal) menit sa le ofere sprijin in realizarea cercetarii pentru lucrarea de disertație