RO
Școala doctorală Comunicare, relații publice și publicitate (SDCRPP) include conducători din domeniul știinţe ale comunicării, ştiinţe politice și din domeniul marketingului, cu arii de cercetare în jurul temei comune a analizei comunicării. Sfera preocupărilor noastre științifice cuprinde comunicarea publică, comunicarea publicitară, comunicarea politică, comunicarea religioasă, comunicarea strategică, relaţiile publice, publicitatea, social media și branding-ul.
Misiunea școlii noastre este de a activa în domeniul cercetării avansate în și despre comunicare, prin intermediul coordonării unor lucrări de doctorat în domeniu care să aibă în prim-plan teme relevante și actuale. Analizăm realitatea socială din perspectiva comunicării, urmărind aspecte de interes pentru societatea românească într-o perspectivă globală.
Obiectivele noastre principale sunt realizarea unor cercetări de calitate, internaționalizarea, interacțiunea cu comunitatea. Urmărim să identificăm problemele complexe legate de comunicarea în societatea contemporană și căutăm soluții și răspunsuri fundamentate științific.

EN
The Doctoral School of Communication, Public Relations, and Advertising (SDCRPP) includes supervisors in communication sciences, political sciences, and marketing, with areas of research around the common field of communication analysis. Our scientific interests include public communication, advertising communication, political communication, religious communication, strategic communication, public relations, advertising, social media, and branding.
The mission of our school is to work in the field of advanced research in and about communication, through the coordination of doctoral theses in an area that has in the foreground relevant and current topics. We analyze the social reality from the perspective of communication, following an aspect of interest for the Romanian society from a global perspective.
Our main objectives are to carry out quality research, internationalization, interaction with the community. We aim to identify complex problems related to communication in contemporary society and look for scientifically based solutions and answers.