Cursul Finanțarea Producției Media urmărește familiarizarea studenților masteranzi ai specializărilor Management Media și Producție Media anul II, cu problematica finanțării activității în domeniul media. Scopul este de a familiariza masteranzii cu pașii de urmat în obținerea de finanțare pentru proiectele din domeniul media precum și cu sursele potențiale de finanțare la care cei interesați pot să apeleze.

Cursul Finanțarea Producției Media urmărește familiarizarea studenților masteranzi ai specializărilor Management Media și Producție Media anul II, cu problematica finanțării activității în domeniul media. scopul este de a familiariza masteranzii cu pașii de urmat în obținerea de finanțare pentru proiectele din domeniul media precum și cu sursele potențiale de finanțare la care cei interesați pot să apeleze.