Obiectivele generale ale cursului

Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor legate de dezvoltare organizaţională şi măsurarea performanţelor organizationale

Obiective specifice

  • Însuşirea şi dobândirea de cunoştinţe specifice privind atât domeniul dezvoltării organizaţionale cât şi domeniul măsurării performanţelor organizaţionale

  • Dezvoltarea abilităţilor practice necesare atât diagnosticării organizaţiei cât şi implementării de programe de intervenţie organizaţională

  • Dezvoltarea abilităţilor practice necesare atât evaluării şi măsurării performanţelor cât şi implementării sistemelor de măsurare a performanţelor