Cursul şi seminarul de Etică şi Integritate în CRP propun familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice, cele privind integritatea şi a problemelor deontologice în domeniul comunicării și relațiilor publice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştinţelor dobîndite pentru situații concrete din viața personală și profesională, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz pe probleme etice și juridice în domeniul relațiilor publice. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica în activitatea lor de cercetare pe teme etice, în activități de consiliere etică şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete din viața profesională a comunicatorilor.

Cursul şi seminarul de Etică şi Integritate în CRP au în vedere formarea de specialiști în comunicare, care să aibă competenţe în domeniul cercetării, al consilierii și expertizei etice, al practicilor etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice în comunicare și relații publice.