Titular curs: Prof. univ. dr. Sandu Frunză

Lector univ. dr. Iulia Grad

Cursul şi seminarul de Etică şi Integritate în Publicitate propun familiarizarea studenților cu dezbaterile etice, cele privind integritatea şi cu problemele deontologice ce apar în activitatea profesioniștilor din domeniul publicității. Cursul este focalizat pe viața profesională a publicitarilor, pe aspectele etice ale creativității în publicitate, pe provocările etice cărora trebuie să le facă față construcția de limbaje publicitare. Prelegerile au, deopotrivă, un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz pe probleme etice și juridice din domeniul publicității. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica în activitatea lor de cercetare pe teme etice, în activități de consiliere etică şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete din viața profesională a publicitarilor.

Cursul şi seminarul de Etică şi Integritate în Publicitate au în vedere formarea specialiști în publicitate care să aibă competenţe în domeniul cercetării etice în publicitate, al consilierii și expertizei etice, al practicilor etice în publicitate, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice în comunicare în general și în publicitate în mod special.