Titular: 

Prof. Univ. Dr. Sandu Frunză

Lect. Univ. Dr. Iulia Grad

Cursul şi seminarul de Publicitate, Religie şi Ideologie îşi propun familiarizarea studenţilor cu dezbaterile contemporane privind relaţia dintre comunicare, religie şi ideologie cu aplicații în domeniul publicității. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete.

Cursul şi seminarul de Publicitate, Religie şi Ideologie au în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei în analiza fenomenului ideologic și religios contemporan şi al interferenţei acestuia cu sfera publicității, cultivă abilităţi ce derivă din fundamentarea teoretică a modelelor explicative ale prezenţei religiosului în comunicarea publică şi în special în comunicarea publicitară.

În cadrul cursului se practică metode interactive de predare combinînd prelegerea de tip clasic cu utilizarea mijloacelor moderne de comunicare şi predare. În cadrul seminarului se aprofundează texte din bibliografia special indicată pentru seminar, rolul central revenind studenţilor care se vor implica activ în prezentarea şi dezbaterea pe probleme specifice temei şi în analiza textelor aduse în discuţie.

Publicitate Religie Ideologie.pdfPublicitate Religie Ideologie.pdf