Obiectivele precise ale cursului sunt:

-          Dobândirea şi internalizarea unor cunoştinţe teoretice de bază din domeniul pragmaticii;.

-          Identificarea şi asimilarea caracteristicilor specifice ale discursului, ca noţiune generică;

-          Cunoaşterea şi utilizarea efectivă a standardelor de textualitate;

-          Optimizarea competenţelor comunicative în exprimarea scrisă şi orală;

-          Identificarea trăsăturilor specifice ale diverselor tipuri de discurs; exploatarea acestor cunoştinţe în analiza discursurilor şi în elaborarea discursurilor;

-          Dezvoltarea abilităţii de a forma şi de a argumenta un punct de vedere propriu;

Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice.