FD_Planificare si cercetare in publicitate.pdfFD_Planificare si cercetare in publicitate.pdfSuport curs_Planificare si cecretare in publicitate.pdfSuport curs_Planificare si cecretare in publicitate.pdf

Cursul de Planificare si cercetare în publicitate își propune să completeze cunoștințele studenților în ceea ce privește atât aspectele care ţin de strategiile publicitare, cât şi de metodele de cercetare utilizate în marketing. Acest curs oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege şi de a aprofunda  modul în care cercetarea este utilizată în domeniul marketing-ului şi al publicităţii. În acest sens, se pune accentul atât pe exemple concrete legate de modul în care anumite campanii publicitare au fost create în urma utilizării metodelor de cercetare, cât şi pe rolul pe care consumatorul îl are în conturarea unei campanii publicitare.