lucrare grup economie 2019.pdflucrare grup economie 2019.pdfSYLLABUS_Economie 2019.pdfSYLLABUS_Economie 2019.pdf

ULR2205, 4 credite

Cursul de Economie politica urmărește a furniza studentelor informații, dar și a dezvolta capacitatea de înțelegere și operare cu concepte specifice micro și macroeconomiei (cererea și oferta și mecanismele acestora, utilitate, prețuri, sisteme bancare, piețe, burse, inflație, șomaj etc.)

Ne dorim ca după urmarea acestui curs, studenții să dețină cunoștințe și abilități care să le permită să evalueze, să analizeze și să interpreteze informații și teorii din domeniul economic.