Disciplina Introducere în Științe Politice este destinată studenților de anul I de la specializarea Administrație Publică. Fiind un curs introductiv, acesta oferă o analiză și o trecere în revistă a aspectelor tematice esențiale din domeniul științelor politice, acoperind atât elemente conceptuale, cât și aspecte legate de metodologia de cercetare din domeniu. În acest context, cursul își propune să asigure familiarizarea studenților cu studiul sistematic al fenomenelor politice, cu conceptele teoretice și metodologia specifice științelor politice. Astfel, obiectivul principal al cursului este introducerea unor concepte de bază cu ajutorul cărora pot fi explicate și analizate diferite situații și fenomene relevante pentru domeniul studiat și explorarea unor întrebări generale cu privire la ceea ce denumim fenomene politice. Pentru a facilita înțelegerea și aprofundrea noțiunilor teoretice, sunt utilizate studii de caz care ilustrează utilitatea conceptelor în analizarea situațiilor concrete.