OBIECTIVUL GENERAL

Familiarizarea studenților cu principalii termeni şi conceptele specifice managementului proiectelor

OBIECTIVE SPECIFICE


Dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de elaborare, implementare şi evaluare a unor proiecte, precum şi modalităţile de identificare a unor potenţiale surse de finanţare a proiectelor


Înţelegerea importanței dezvoltării și derulării de proiecte de către structurile administrației publice și cele non-profit