Filosofia comunicarii 2020-21.pdfFilosofia comunicarii 2020-21.pdf

Cursul de Filosofia comunicării îşi propune familiarizarea studenţilor de la specializarea Publicitate cu principalele direcţii de gândire şi tematizări din aria filosofiei comunicării. Cursul urmăreşte atât însuşirea de către studenţi a cadrului teoretic general, cât şi dezvoltarea abilităţilor de a  aplica conţinutul teoretic dobândit la contextul specific al comunicării mediatice în general.