Cursul de Filosofia comunicării îşi propune familiarizarea studenţilor de la specializarea Publicitate cu principalele direcţii de gândire şi tematizări din aria filosofiei comunicării. Cursul urmăreşte atât însuşirea de către studenţi a cadrului teoretic general, cât şi dezvoltarea abilităţilor de a  aplica conţinutul teoretic dobândit la contextul specific al comunicării mediatice în general.


Filosofia comunicarii 2020-21.pdfFilosofia comunicarii 2020-21.pdf