Cursul de personal branding îşi propune să familiarizeze studentul cu strategiile de creare şi consolidare a

imaginii personale. Abordarea practică a cursului, de tip laborator va permite studentului să acumuleze

informaţii utile propriei persoane. Abordarea va fi axată pe fiecare student în parte ce va participa activ la

orele de curs prin realizarea tuturor exerciţiilor practice ce pregătesc strategia de branding personal a

fiecăruia. Pe parcursul orelor de curs, studentul va învăţa să se autocunoască, autoanalizeze şi mai ales să-şi

construiască singur o imagine personală utilă în viitoarea activitate profesională. Ne propunem astfel, prin

tehnicile de lucru abordate, să venim în întâmpinarea dificultăților de autocunoaștere şi promovare a

studentului. Aşadar, cursul îşi propune să fie un laborator de realizare a brandului personal pentru fiecare

student.