CA_Metode si tehnici de cercetare in st. soc._CJ.pdfCA_Metode si tehnici de cercetare in st. soc._CJ.pdfFD_Metode si tehnici de cercetare in st. soc._CJ.pdfFD_Metode si tehnici de cercetare in st. soc._CJ.pdfSuport de curs - MTCS.pdfSuport de curs - MTCS.pdf

Intalnire 1 - 8 noiembrie - https://zoom.us/j/95198026933

Intalnire 2 - 13 decembrie - https://zoom.us/j/91456876305

Intalnire 3 - 16 ianuarie - https://zoom.us/j/98607067475

Adresa de email: zolde.andrea@fspac.ro


Prin cursul de  Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale se urmărește explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică, o atenție deosebită fiind acordată încurajării gândirii riguroase, ştiinţifice în rândul studenților. 

Prin prezentarea elementelor de proiectare a cercetării, a principalelor metode de cercetare din științele sociale dar și a diferitelor modalități de prelucrare a datelor cu ajutorul programului SPSS se dorește acumularea unor cunoștințe cât mai vaste și abilități practice legate de cercetarea socială în administraţia publică.

Cursul de Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale urmărește:

Să explice utilitatea cercetării sociale în administraţia publică;

Să încurajeze gândirea riguroasă, ştiinţifică;

Să prezinte principalele metode de cercetare din ştiinţele sociale;

Să prezinte câteva modalităţi de prelucrare simplă a datelor cu ajutorul programului SPSS;

Fixarea cunoştinţelor şi stabilirea unor deprinderi necesare unui cercetător prin intermediul unei aplicaţii practice.