CA_Metode si tehnici de cercetare in st. soc._SM.pdfCA_Metode si tehnici de cercetare in st. soc._SM.pdfFD_Metode si tehnici de cercetare in st. soc._SM.pdfFD_Metode si tehnici de cercetare in st. soc._SM.pdfSuport de curs - MTCS.pdfSuport de curs - MTCS.pdf

Link intalniri zoom:

Intalnire 1 - 15 noiembrie - https://zoom.us/j/94667569825

Intalnire 2 - 13 decembrie - https://zoom.us/j/91797755384

Intalnire 3 - 9 ianuarie - https://zoom.us/j/93925988368


Andresa e-mail: zolde.andrea@fspac.ro

Prin cursul de  Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale se urmărește explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică, o atenție deosebită fiind acordată încurajării gândirii riguroase, ştiinţifice în rândul studenților. 

Prin prezentarea elementelor de proiectare a cercetării, a principalelor metode de cercetare din științele sociale dar și a diferitelor modalități de prelucrare a datelor cu ajutorul programului SPSS se dorește acumularea unor cunoștințe cât mai vaste și abilități practice legate de cercetarea socială în administraţia publică.

Cursul de Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţe sociale urmărește:

• Să explice utilitatea cercetării sociale în administraţia publică;

• Să încurajeze gândirea riguroasă, ştiinţifică;

• Să prezinte principalele metode de cercetare din ştiinţele sociale;