Cursul de Politici de mediu este structurat în jurul obiectivului de a contura domeniul general al protecției mediului și conceptele principale cu care operează politicile publice de mediu pentru studenții din anul I de la specializarea Administrație Publică. Un alt obiectiv major este familiarizarea studenților cu problemele de mediu actuale și agenda europeană și globală în domeniul politicilor de mediu.
Prin materialele de studiu și activitățile de predare dorim să ne asigurăm că studenții înțeleg:
procesul de elaborare a politicilor publice (acțiunile statului) privind protecția mediului, la orice nivel, și
- contextul complex în care se manifestă problemele de mediu (economic, social, tehnologic, comportamental etc.).