Cursul de Planificare și cercetare în publicitate își propune să completeze cunoștințele studenților în ceea ce privește aspectele care ţin de consumator și de strategiile publicitare. Acest curs oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege şi de a aprofunda  modul în care planificarea și strategia este utilizată în domeniul marketing-ului şi al publicităţii. În acest sens, se pune accentul atât pe exemple concrete legate de modul în care anumite campanii publicitare au fost create, cât şi pe rolul pe care consumatorul îl are în conturarea unei campanii publicitare.