Cursul „Uniunea Europeană: mecanisme și instituții” este organizat în patru părți, acoperind majoritatea ariilor de studiu și cercetare privind Uniunea Europeană („UE”), după cum urmează:

i.      Contextul general al UE: sistemele juridice, organizații internaționale, istoria și dezvoltarea integrării europene, aderarea și ieșirea din UE, impactul și poziția UE în lume, România și UE;

ii.     UE ca organizare internă: competențe, instituții și proceduri;

iii.   Dreptul UE și aplicarea sa: izvoarele dreptului UE, caracteristicile normelor juridice, interpretare juridică, efectele dreptului UE, procedurile în fața Curții de Justiție a UE și a Comisiei Europene;

iv.   Drepturi substanțiale în UE: drepturile omului, piața unică, dreptul concurenței, cetățenia europeană.