Ghid de realizare a Disertației_Master PR.pdfGhid de realizare a Disertației_Master PR.pdf

Procesul de elaborare a unei astfel de lucrări este unul complex, care concentrează toate resursele intelectuale ale autorului, în aşa fel încât rezultatul final să corespundă celor mai înalte standarde. Vom urmări, prin urmare, câteva obiective majore: 

  • Să explicăm ce presupune realizarea unei lucrări de disertație în domeniul științelor comunicării

  • Să încurajăm gândirea analitică, critică, riguroasă, științifică

  • Să recapitulăm principalele metode și instrumente de cercetare în științele comunicării