Disciplina ”Dreptul muncii” are ca scop familiarizarea studenților cu reglementările ce țin de raporul de muncă. Vor fi prezentate principiile dreptului muncii, încheierea, modificarea și suspendarea și încetarea contractului individual de muncă. După fiecare temă abordată studenții vor rezolva spețe, care au ca scop însușirea modului de gândire cu ocazia aplicării reglementărilor la situații concrete, de exemplu calculul timpului de muncă și timpului de odihnă, recunoașterea cazurilor de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, redactarea unor documente legate de raportul de muncă. Studenții vor dobândi capacitatea de a identifica problemele legate de raportul de muncă și de a găsi soluții adecvate la acestea.