Cursul şi seminarul de Etică şi Integritate în CRP au în vedere formarea de specialiști în domeniul comunicării, care să aibă competențe în domeniul cercetării, al consilierii și expertizei etice, al practicilor etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislației, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice în comunicare și relații publice.

Cursul, seminarul și consultațiile trebuie privite ca un program educațional unitar.