1. Obiectivele seminarului:

  1. Cunoaşterea principalelor concepte (planificare, comunicare intrainstituţională, comunicare interinstituţională, instrumente şi tactici PR, strategie, campanie PR)specifice domeniului Relaţiilor Publice

  2. Operaţionalizarea cunoştinţelor de specialitate în comunicare şi PR; înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi verbală din cadrul organizaţiei şi între organizaţii a  limbajului specific relaţiilor publice.

  3. Stăpânirea acelor abilităţi profesionale care permit organizarea unor evenimente PR şi capacitatea de a planifica strategic anumite activităţi