Activitățile se desfășoară sub formă de curs, seminar și consultații. Cursul şi seminarul de Etică şi Integritate în Publicitate propun familiarizarea studenților cu dezbaterile etice, cele privind integritatea şi a problemelor deontologice în domeniul publicității. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoștințelor dobîndite pentru situații concrete din viața personală și profesională, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz pe probleme etice în domeniul Publicității. Cursul şi seminarul dau studenților posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica în activitatea lor de cercetare pe teme etice, în activități de consiliere etică şi în înțelegerea şi gestionarea unor situații concrete din viața profesională a publicitarilor în era digitală.