CA_Sociologie FRIGY 2022-2023 SM.pdfCA_Sociologie FRIGY 2022-2023 SM.pdfFD-Sociologie 2022 FRIGY SM.pdfFD-Sociologie 2022 FRIGY SM.pdfSociologie ID.pdfSociologie ID.pdf

Cursul de Sociologie ȋși propune familiarizarea studenților cu gândirea ştiinţifică şi cu perspectiva sociologică asupra realităţii, cu conceptele de bază specifice acestui domeniu, teorii, perspective, fenomene sau procese sociale, în special a conceptelor cu aplicabilitate în domeniul administrației publice. 

Acest curs urmărește o ȋntelegere cât mai exactẳ și comprehensivẳ a experiențelor din viața realẳ (mai ales ȋn interacțiune cu administrația publică) ținând cont de diversitatea și dinamica socialẳ iar abordarea este centratẳ pe probleme (posibile cauze și efecte), studenții fiind încurajați să analizeze problemele din perspective diferite, cu accent pe gândirea logicẳ și criticẳ.

Abordare constructivista: o ȋntelegere cât mai exactẳ și comprehensivẳ a experiențelor din viața realẳ (mai ales ȋn interacțiune cu administrația pubică)ținând cont de diversitatea si dinamica socială.

Abordare centratẳ pe rezolvarea de probleme: studenților le sunt prezentate probleme privite din perspective diferite - ȋnvẳțarea devine astfel un proces integrat.

Obiective anticipate: aprofundarea conceptelor specifice domeniului Sociologiei cu aplicabilitate în administraţia publică, abordarea problematicii cercetării în domeniile socio-umane, dezvoltarea proceselor de gândire logicẳ, gândire criticẳ, dezvoltarea abilitẳților sociale.