Materialele de studiu aferente cursului si seminarului de Metode de cercetare in stiintele comunicarii, Departamentul de Comunicare, Relatii Publice si Publicitate, semestrul I, an I. 

Titular curs: Prof. Univ. Dr. Ioan Hosu

Titular seminar: Lect. Univ. Dr. Lorina Culic