Cursul de Introducere în comunicare şi relaţii publice reprezintă primul contact cu noţiunile de bază din ştiinţele comunicării şi ale relaţiilor publice. Acestă disciplină îşi propune să creeze o bază, un punct de pornire de la care să poată începe aprofundarea studiului pe mai multe direcţii în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice.

Obiective generale.

1.       Formarea unui sistem care să includă definiţii, reguli, subsisteme, modele.

2.       Crearea unui limbaj de profil.

3.       Formarea unui ansamblu care să cuprindă atât procesul comunicării cât şi pe cel al relaţiilor publice.

Titularul de curs este Prof. Univ. Dr. Flaviu Calin Rus, iar titularul de seminar este Lect. Univ. Dr. Lorina Culic (culic@fspac.ro).